חשיבה ניהולית או כיצד להעריך את חוסנו של הארגון

‫תקציר למנהלים‬
מנהל נדרש לתרגם מטרות ליעדים כמותיים ולהשיגם בעזרת משאבים מוגדרים בסביבה של אילוצים משתנים.
עליו לראות את כל התמונה בכללותה, להבין את כוונות המנהיגות מצד אחד ומצד שני לחוש במגבלות המבצעים והאמצעים האחרים העומדים לרשותו.
הספר תבונה ורגישות בניהול מציג את התמונה האמיתית, את הדילמות בפניהם ניצב מנהל בכל דרג בשגרת עבודתו.
האופרה הישראלית העלתה, בתחילת שנת 2010, הפקה ראוותנית של פאוסט מאת המלחין הצרפתי שארל גונו.
על 200 זמרי האופרה ניצח עומר ולבר, המנהל המוזיקלי של סימפונט רעננה ועוזרו האישי של דניאל בירנבוים.
"תפקיד המנצח" אמר ולבר, "הוא להכין את הזמרים לקראת ההופעה ולתאם ביניהם במהלכה.
לכל זמר יש את הנשימות שלו, לכל פרפומר הקצב שלו, וכמות השריפות שאני צריך לכבות בערב אחד היא עצומה.
מצד שני" מוסיף ולבר בחיוך, "כיבוי השריפות הופך את הסיפור הזה לכיף, בעצם זה הצד שאני אוהב...
אנחנו פשוט כל הזמן מאלתרים...".
האם ולבר לא התקרב בתיאורו לעיסוקיו של מנהל מן השורה?
ניהול אמור להיות תכנון ואימות הביצוע.
ניהול ממוקד בסמכות לקבל החלטות ובאחריות שההחלטות יתממשו.
ניהול הוא, למעשה, תרגום החזון שטווה המנהיג (המלחין) לפעילות בשטח (לביצועים על הבמה).
מקובל להניח כי מצבו הפיננסי של ארגון מייצג את חוסנו. ואמנם, קשה לשלול  את ההנחה הזו משום שהיא נכונה במהותה.
אין זכות קיום, בטווח הארוך, לארגון נטול בסיס פיננסי, בהנחה שחוסן ארגוני מייצג את ההסתברות שארגון ישיג את מטרותיו.
המציאות מורכבת הרבה יותר.
גורמים רבים נוספים משפיעים על יכולתו של ארגון לממש את מטרותיו.
על בסיס נתונים שליקטתי וניתחתי, החל משנת 1997, מיינתי את מגוון הגורמים שמשפיעים על היכולת להשיג  מטרות, לארבעה מוקדי עוצמה:       
- ליבה
- הון
- תרבות-ארגונית
- אנשים.
ליבה היא מהות היצירה של כל ארגון - הסיבה להקמתו.
מידת הצורך והיקף השימוש במוצרים ובשירותים שארגון מספק ללקוחותיו, מבטאים את עוצמת הליבה (ופחות בתכונות התוצרים כמו איכות, פשטות, מחיר וכדומה).
מוקד העוצמה השני הוא הון. ללא הון פיננסי וללא הון אינטלקטואלי, יתקשה הארגון לספק את תוצרי הליבה שלו.
ההון האינטלקטואלי מייצג את ההון הבלתי מוחשי של הארגון כמו ידע ייחודי המסייע להפיק מוצרים ושירותים ייחודיים.
מוקד העוצמה השלישי הוא התרבות הארגונית. נורמות ההתנהגות של השחקנים הפנימיים בארגון מייצגים את  ה"אישיות" של הארגון. יכולתו  של ארגון לצמוח בתנאי תחרות  ולשרוד  במצבי  משבר  תלויה בנורמות ההתנהגות של השחקנים.
נורמות התנהגותיות מתבטאות בערכים הנשמרים במסגרת פעילות הארגון.
נורמות התנהגותיות מתבטאות גם באיכות קשרי הגומלין בין השחקנים הפנימיים והחיצוניים.
העוצמה הרביעית של כל ארגון נגזרת מפסיפס האנשים שפועלים להשגת החזון המשותף.
מוקד עוצמת האנשים מבטא את החשיבה והעשייה הארגונית, בכל מוקדי פעילות הארגון.
ההישגים הנרשמים בשלושת מוקדי העוצמה האחרים (ליבה, הון ותרבות) תלויים באנשים.

כדי להעריך את חוסן הארגון במונחים מספריים, אפשר להגדיר מערכת של מדדים כמותיים לכל אחד מארבעת מוקדי העוצמה:


H=People X Culture X Core X Capital = P•C3
‏H=Healthiness; מדד הליבה = Core; מדד ההון = Capital; מדד התרבות = Culture.


בעזרת המדדים האלה אפשר להציב יעדים כמותיים לכל מוקד עוצמה  וכמו כן למדוד ולהשוות תכנון כנגד ביצוע.
כל אחד מהמדדים הללו הוא מדד משולב המורכב ממדדים נוספים, ברי מדידה.
עוצמת הליבה, למשל, מושפעת ממדד תוצרי הארגון, מדד תשתיות הליבה ומדד תהליכי הליבה.
ספר זה מציג, בין השאר, את עקרונות חישוב החוסן הארגוני.
הנתונים מצויים, למעשה, בבסיסי המידע של מערכות ה-ERP ומערכות ה-CRM הקיימות בארגונים רבים.
חישוב החוסן הארגוני, מבוסס על מבט הוליסטי ולא במיקוד הפיננסי בלבד.
השימושים בידיעת החוסן הארגוני מגוונים:
ידיעת החוסן והמגמה שלו יכולה להשפיע על החלטות של אנליסטים בבורסה, של משקיעים המחפשים השקעה מניבה, של שכירים המחפשים מקום עבודה יציב, ואפילו לקוחות המחפשים מוצרים שהיצרן יוכל לתמוך בהם במשך תקופה ארוכה.
הבנת גורמי העוצמה והיכולת להצמיד להם ערכים מספריים, מהווה כלי ניהולי ממדרגה ראשונה.
מנהל יכול לקבוע, אם כך, תהליך אבולוציוני של העצמת הארגון בצעדים מדודים, הנקבעים על פי התנודות ביכולות הארגון, במונחים של החוזקות והחולשות כל ארבעת מוקדי העוצמה.
בחירת  מדדים שמייצגים את מוקדי העוצמה וניתנים למדידה, מאפשרת לקבוע יעדים כמותיים, לדגום את ערכי המדדים במהלך הביצוע וּלְחַשֵּׁב את הפער בין  הביצוע  לתכנון.
גישה כמותית כזו אופיינית לחשיבה ניהולית. הגישה הזו מתאימה לאופי הצרוב בתכונות שחקנים בעלי כישורי M.
ניהול מתבטא בתרגום חלום למציאות, פנטזיה לפרקטיקה.
מנהלים  עוסקים, למעשה, בתרגום החזון של מעצבי  המדיניות (השחקנים בעלי כישורי S), למוצרים ולשירותים שמספקים המבצעים - השחקנים בעלי כישורי I.
שחקנים בעלי כישורי ניהול מעדיפים, באופן טבעי, את גישת הניהול על פי יעדים - MBO (Management By Objectives).

גרסה להורדה