מנתח מערכות. מפקד בסמ"ח לשעבר: "...הרגישות מכוונת לצרכים ולציפיות של כל המעורבים במשחק. התבונה מתבטאת ב..."

שם המגיב: 
עדי שנאן

הספר מכיל מספר רב של רעיונות ניהוליים פרקטיים. צריך רק ללקט ולהטמיע. רעיון חשוב במיוחד שמצאתי בספר הוא האתגר שמציב המחבר בפני כל מנהל זוטר ובכיר כאחת: לפעול בנחישות כדי לצמצם את פערי הציפיות בין השחקנים בסביבת העבודה (וזה שונה מהקטנת רף הציפיות...). הכלים שעומדים לרשות השחקנים הם רגישות ותבונה. הרגישות מכוונת לצרכים ולציפיות של כל המעורבים במשחק. התבונה מתבטאת בצימצום הפערים בצעדים קטנים ושקולים, במגבלת עוצמות וחולשות השחקנים תוך כדי הפיכת האיומים להזדמנויות.

עדי שנאן, מנתח מערכות ומנהל איכות. סא"ל במיל. לשעבר מפקד בסמ"ח, ביה"ס למחשבים של צה"ל .