קורס תבונה ורגישות בניהול

רקע
ניהול בדרג ביניים הוא אתגר מרתק המחייב ידע ומיומנויות ייחודיות. שרשרת ההצלחה של ארגון מורכבת משלוש קבוצות של שחקנים: שחקני אסטרטגיה, מנהלים ומבצעים. חוסן השרשרת תלוי בעוצמת הקבוצה החלשה ביותר ובכלל זה במאפיינים האישיותיים (P) של השחקנים. המנהלים מקשרים בין מעצבי המדיניות, לבין המבצעים אותה. מצופה ממנהל לתרגם רעיונות מופשטים, לפעילות פרקטית. הישגיה של פעילות מעשית, מושפעת ממצבי אי-ודאות, מחסור במשאבים ואילוצים משתנים. כל מנהל (M), ובמיוחד מנהל בדרג הביניים, מגשר בין שפת החזון (S) לשפת הפרקטיקה (I).
מטרות הקורס
א. להקנות מושגי יסוד וטכניקות מעשיות לניהול בהדגשת ההיבטים הרכים.
ב. לדעת למפות את קבוצות השחקנים השונות (על פי טיפולוגיה של SMI);
ג. לזהות מאפייני אישיות P של שחקנים;
ד. לספק תובנות וכלים לניהול עמיתים, מנהלים וּמְנוֹהָלים;
ה. לפַתח מיומנויות רכות הייחודיות לניהול בדרג הביניים.
קהל היעד
מנהלים בתחילת דרכם הניהולית ומועמדים לקידום לתפקידי ניהול כראשי צוותים וכמנהלי פרויקטים.
תנאי קבלה
ריאיון אישי.
שיטות הלימוד / הנחיה
הרצאות פרונטאליות, דיונים, אבחונים, תרגילי הדמיה, סדנת סוסים חווייתית (Outdoor), ניתוח מקרים ופרויקט גמר הכולל פרקטיקום בסיוע מנחה מלווה.

נושאי לימוד עיקריים
תבונה ורגישות בניהול עצמי (32 שעות);
סגנונות פעילות של שחקן SMI;
הקשבה;
אסרטיביות;
מכירה עצמית; הנעה פנימית;
שימוש במשאבי זמן;
תכנון קריירה;
רישות – Networking.
תבונה ורגישות של עבודה בצוות (24 שעות);
מפת האינטרסים;
יישוב סכסוכים;
ניהול מערכות של ציפיות; הנעה / מוטיבציה אישית;
מקומי בפירמידת הפעילויות;
התהליך האבולוציוני.

תבונה ורגישות בניהול צוות (24 שעות);
מצבי פעילות של ארגון SMI;
סגנונות ניהול SMI;
אינטליגנציה רגשית; ניהול על פי יעדים MBO;
ניהול על פי ערכים MBV;
חזון ותוצאות בתהליך אבולוציוני.
סדנת Outdoor – רכיבה על סוסים (8 שעות);
פעילות OD מוציאה את המשתתפים אל מחוץ לאיזורי ההרגל והנוחות שלהם כדי להתנסות בחוייות מגוונות ומאתגרות שכלית וגופנית. המשתתפים בסדנה מאותגרים ברמה האישית והקבוצתית, ברמת הניהול העצמי וניהול אחרים. סדנה זו מאתגרת ברמת הביטחון העצמי, ברמת המודעות העצמית והמיקוד האישי ומספקת כלים לשיפור התקשורת הבינאישית ולשיפור תהליכי משוב וביקורת. הסדנה מתקיימת בסביבה לימודית באווירה נוחה, בתנאי שטח מפנקים ובהנחיית צוות מדריכים מנוסה.
תבונה ורגישות בניהול אינטגרציה (32 שעות);
רשת הערך;
ניהול קשרי ספק-לקוח;
ניהול כלפי מעלה MU ;
ניהול במבנה מטריציוני; הצד הרך של פיקוח ובקרה;
תהליכי הערכה, משוב וקידום;
מתח, לחץ, שחיקה והישגיות;
ניהול הוליסטי של סיכונים;

דרישות הקורס
נוכחות ב-80% מהמפגשים;
פרויקט גמר;
משך הקורס*
120 שעות (28 מפגשים בני 4 שעות אקדמיות) ובנוסף, 8 שעות של סדנת Outdoor.
* ניתן להתאים את הקורס, ובכלל זה תכנים וזמן, לצרכים ולדרישות מנהלי משאבי האנוש ומנהלי ההדרכה.