תבונה ורגישות בניהול קריירה - הקורס

רקע
אחד האתגרים החשובים ביותר של כל שכיר, עצמאי, מנהל, או מְנוֹהָל, בעולם הדינמי והתחרותי של היום, הוא ניהול הקריירה האישית.
שוק העבודה של המאה ה-21, מאופיין בחוסר יציבות וברמה גבוהה של אי-ודאות. בתנאים כאלה, פיתוח הקריירה תלוי במשתנים רבים. בין היתר בתמהיל שבין שלושת מאפייני הפעילות SMI שלך: היכולת האסטרטגית S תאפשר לך לחזות את העתיד. בעזרת כישורי ניהול M תצליח לבנות תכנית פעולה מפורטת. ובאמצעות יכולות I תתרגם את התכניות למעשים.
מטרות הקורס
א. להקנות מושגי יסוד וטכניקות מעשיות לניהול הקריירה האישית שלך;
ב. להיחשף למאפיינים האישיותיים PSMI שלך;
ג. להכיר את היכולות החבויות שלך, להשגת הקריירה אליה אתה שואף;
ד. לספק כלים להתאמת מאפייני רשת הערך החיוניים לניהול הקריירה שלך;
ה. לדעת למנף קשרים אנושיים לקידום אישי - Networking;
ו. לקבל כלים יישומיים למימוש תכנית הקריירה שלך, בתבונה וברגישות.
קהל היעד
המעוניינים להיות מנהלי הקריירה של עצמם.
תנאי קבלה
12 שנות לימוד.
שיטות הלימוד
הרצאות, הנחיית קבוצתית, דיונים, אבחונים, תרגילי הדמיה, ניתוח מקרים ועבודת גמר.

נושאי לימוד עיקריים
עקרונות בניהול קריירה, על פי שיטת ברייר;
רשת הערך וניהול קריירה;
החסמים בניהול קריירה אישית;
מציאת הנתיב המרכזי שלך באמצעות PSMI;
CAP - עקרונות של בניית תכנית מואצת לניהול קריירה;
Networking והקריירה שלך.
עבודת גמר
במהלך הקורס יינתנו הנחיות לביצוע פרויקט גמר אשר יתפתח בשלבים, בהתאם להתפתחות הקורס. עבודת הגמר תהווה בסיס לבניית תכנית קריירה אישית תוך כדי מימוש השיטות והכלים שירכשו בקורס.
דרישות הקורס
נוכחות ב-80% מהמפגשים;
עבודת גמר.
משך הקורס
הקורס נלמד בהיקף של 56 שעות לימוד אקדמיות (14 מפגשים).