תוכן העניינים

תוכן העניינים

1. השחקנים וקשרי הגומלין ביניהם. . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1 האתגר וסודות ההצלחה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2 מגרשי משחקים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.3 ארגון וניהול. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.4 השחקנים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.5 יישוב סכסוכים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.6 עקרונות הבטחת האמון . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
1.7 התפיסה הסימביוטית. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
1.8 הפרקטיקה בנתיבי הסימביוזה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2. הדינמיקה של התרבות הארגונית . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.1 אסטרטגיה של קשרי גומלין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.2 מערכת הציפיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2.3 מחזור החיים של ארגון. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
2.4 רמות בשלות של ארגון . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
2.5 מצבי פעילות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
2.6 ניהול ציפיות. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
2.7 מעגל האמון . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
2.8 מתח, לחץ, שחיקה והישגיות. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
2.9 היבטים מעשיים בתורת המשחקים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
3. תפיסת הניהול על פי Win3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
3.1 מדרג השת"פ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
3.2 מטרות. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
3.3 מוקד עוצמת הליבה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
3.4 מוקד עוצמת ההון . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
3.5 מוקד עוצמת התרבות. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
3.6 ההיבט ההוליסטי. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
3.7 יעדים . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
3.8 התהליך האבולוציוני . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
4. מצבי פעילות של ארגון. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
4.1 טיפולוגיה של אנשים וארגונים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
4.2 מרחב מצבי הפעילות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
4.3 שינוי מצבי פעילות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
4.4 בין מודל למציאות. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
5. אינטרסים אישיים ומצבי פעילות. . . . . . . . . . . . . . . . 289
5.1 בין אינטרסים למצבי פעילות. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
5.2 בין הצרכן לארגון . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
5.3 מעצבים בארגון. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
5.4 מנהלים בארגון . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
5.5 מבצעים בארגון . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
6. לקראת ההתחלה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
6.1 גישת Win3 יחסית לחלופות. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
6.2 מודל Win3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
7. הכרת תודה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
8. מפתח . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
9. מילות מפתח המייחדות את גישת Win3. . . . . . . . . . . . 409
10. רשימה ביבליוגרפית. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414