ראש עיריית הוד השרון: "...הגישה הניהולית המוצגת בספר מתוארת ברגישות יוצאת דופן..."