מנתח מערכות. מפקד בסמ"ח לשעבר: "...הרגישות מכוונת לצרכים ולציפיות של כל המעורבים במשחק. התבונה מתבטאת ב..."