מנהלת פרויקטים ומאסטר NLP: "...המודל מתאים לחיי האישיים והמקצועיים..."