יועץ מומחה באסטרטגיות למידה והדרכה: "...חוויית הניהול מתחילה כאשר עובד מוכשר מקודם לתפקידי ניהול בזכות כישוריו המקצועיים אך..."