פרופסור באוניברסיטת טורינו באיטליה ובמרכז לחקר ניהול סיכונים באוניברסיטת ניו יורק-פולי: "... איכות התובנות, הגישה הניהולית שנבנתה על בסיס זה ודרך הצגת הנושא..."